brány pro luční fotbal

Luční Brány

Luční brány: Klíč k vítězství na netradičním hřišti?

Co jsou luční brány? Luční brány slouží k regulaci pastvy a pohybu zvířat na loukách a pastvinách. Jsou to jednoduché, ale účinné konstrukce, které umožňují zvířatům volný pohyb v rámci vymezeného prostoru, ale brání jim v přístupu do jiných oblastí. Typická luční brána se skládá ze dvou pevných sloupků,...